av Koloniträdgårdsföbundet

 

Ordförande

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A
451 61 Uddevalla
tfn 0707 35 06 48
e-post solweig.hultman@hotmail.com

 

Vice ordförande

Peter Böös
Vindelgatan 30
504 65 Borås
tfn 0707 35 06 48
e-post mrboos@gmail.com

 

Kassör

Anders Berglund
Aspholmsgatan 7
553 23 Jönköping
tfn 0705 70 08 78
e-post lenabritt.eriksson@telia.com

 

Sekreterare

Britt-Marie Svensson
Storgatan 16
461 31 Trollhättan
tfn 0730 53 32 27
e-post mbm32@hotmail.com

 

Ledamot och vice sekreterare

Carin Rudehill
Lindstigen 14
432 46 Varberg
tfn 0705 47 42 87
e-post carinrudehill@gmail.com 

 

Suppleanter

Elisabeth Eriksson
Döbelns gata 2C
541 50 Skövde
tfn 0708 18 20 04
e-post bibeen1951@yahoo.se

Kristina Forsell
Engelbrektsgatan 105A
506 37 Borås
tfn 0705 61 23 25
e-post kristina.forssell@hotmail.com

 

Revisorer

Marita Andreasson
Södra Dragspelsgatan 24
421 43 Västra Frölunda
tfn 0702 60 24 96
e-post hultasensstugor@gmail.com

Björn Bergström
Stockholmsvägen 16
542 33 Mariestad
tfn 0706 00 44 98
e-post bjorn14260@gmail.com

 

Revisorsuppleanter

Kristina Glans
Västmannagatan 8
504 37 Borås
tfn 0705 53 55 18
e-post kglans@outlook.com

Birgitta Tranberg
Henriksbergsgatan 42
541 35 Skövde
tfn 0730 30 62 68
e-post birgittatranberg@gmail.com

 

Ledamot i Förbundsstyrelsen för Västra Regionen

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A
451 61 Uddevalla
tfn 0707 35 06 48
e-post solweig.hultman@hotmail.com

 

Förbundsrådsrepresentant

Peter Böös
Vindelgatan 30
504 65 Borås
tfn 0708 28 66 82
e-post mrboos@gmail.com

Anders Berglund
Aspholmsgatan 7
553 23 Jönköping
tfn 0705 70 08 78
e-post lenabritt.eriksson@telia.com

 

Ersättare

Elisabeth Eriksson
Döbelns gata 2C
541 50 Skövde
tfn 0708 18 20 04
e-post bibeen1951@yahoo.se

Carin Rudehill
Lindstigen 14
432 46 Varberg
tfn 0730 53 32 27
e-post carinrudehill@gmail.com 

 

Valberedning sammankallande

Eva Grubbström
Norra Sjöbogatan 53
506 43 Borås
tfn 0734 41 33 56
e-post eva.grubbstrom@outlook.com