Regionstyrelse

Ordförande

Solweig Hultman, Misteröds Koloniträdgårdsförening
Aftonbrisvägen 7A, 451 61 Uddevalla
tfn 070 735 0648
e-post solweig.hultman@hotmail.com

Vice ordförande

Peter Böös, Ramnalids Koloniförening
Vindelgatan 30, 504 65 Borås
tfn 070 828 6662
e-post mrboos@gmail.com

Kassör

Anders Berglund, Eklundshovs Kolonitrödgårdsförening
Aspholmsgatan 7, 553 23 Jönköping
tfn 070 570 0878
e-post lenabritt.eriksson@telia.com

Sekreterare

Britt-Marie Svensson, Karlsviks Koloniförening
Storgatan 16, 461 31 Trollhättan
tfn 073 053 3227
e-post mbm32@hotmail.com

Ledamot och vice sekreterare

Elisabeth Eriksson, Skövde Koloniförening
Döbelns gata 2C, 541 50 Skövde
tfn 070 818 2004
e-post bibeen1951@yahoo.se

Suppleanter

Bengt Nilsson, Påskbergets Koloniförening
Krabbes väg 8A, 432 51 Varberg
tfn 070 972 2742
e-post dungubengt@live.se

Irene Skystedt, Holmängens Koloniförening
Björkholmsgatan 8C, 462 32 Vänersborg
tfn 070 204 5015
e-post iskystedt@gmail.com

Revisorer

Marita Andreasson, Åsens Sportstugeförening
Södra Dragspelsgatan 24, 421 43 Västra Frölunda
tfn 070 260 2496
e-post hultasensstugor@gmail.com

Ola Bergqvist, Västerängs Koloniförening
Gärdesgatan 9, 542 43 Mariestad
tfn 070 761 9444
e-post olabergqvist1952@gmail.com

Revisorsuppleant

Birgitta Tranberg, Skövde Koloniförening
Henriksbergsgatan 42, 541 35 Skövde
tfn 073 030 6268
e-post birgittatranberg43@gmail.com

Ledamot i Förbundsstyrelsen för Västra Regionen

Solweig Hultman, Misteröds Koloniträdgårdsförening
Aftonbrisvägen 7A, 451 61 Uddevalla
tfn 070 735 0648
e-post solweig.hultman@hotmail.com

Förbundsrådsledamöter

Peter Böös, Ramnalids Koloniförening
Vindelgatan 30, 504 65 Borås
tfn 070 828 6662
e-post mrboos@gmail.com

Anders Berglund, Eklundshovs Koloniträdgårdsförening
Aspholmsgatan 7, 553 23 Jönköping
tfn 070 570 0878
e-post lenabritt.eriksson@telia.com

Ersättare i Förbundsrådet

Elisabeth Eriksson, Skövde Koloniförening
Döbelns gata 2C, 541 50 Skövde
tfn 070 818 2004
e-post bibeen1951@yahoo.se

Bengt Nilsson, Påskbergets Koloniförening
Krabbes väg 8A, 432 51 Varberg
tfn 070 972 2742
e-post dungubengt@live.se

Valberedningens sammankallande

Eva Hjort, Prästakullens Koloniförening
Lilla Drottninggatan 2C, 432 45 Varberg
tfn 073 0342460
e-post ececillavbg@gmail.com