av Koloniträdgårdsföbundet

pb

Ordförande

Peter Böös
Vindelgatan 30
504 65 Borås
tfn 0708 28 66 82
e-post mrboos@gmail.com

 

 

Vice ordförande

Eva Hjorth
Lilla Drottninggatan 2C
432 45 Varberg
tfn  0340 177 95 eller 0730 34 24 60
e-post ececiliavbg@gmail.com

 

 

abKassör

Anders Berglund
Aspholmsgatan 7
553 23 Jönköping
tfn 036 13 80 72 eller 0705 70 08 78
e-post lenabritt.eriksson@telia.com

 

 

shSekreterare

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A
451 61 Uddevalla
tfn 0522 380 41 eller 0707 35 06 48
e-post solweig.hultman@hotmail.com

 

 

bmsLedamot och vice sekreterare

Britt-Marie Svensson
Storgatan 16
461 31 Trollhättan
tfn 0520 108 33 eller 0730 53 32 27
e-post mbm32@hotmail.com 

 

 

Suppleant

Elisabeth Eriksson
Döbelns gata 2C
541 50 Skövde
tfn 0708 18 20 04
e-post bibeen1951@yahoo.se

 

 

Suppleant

Annica Ehn
Sörmarksgatan 159
507 52 Borås
tfn 033 15 71 60 eller 0703 52 23 40
e-post akehn62@gmail.com

 

 

Revisorer

Marita Andreasson
Södra Dragspelsgatan 24
421 43 Västra Frölunda
tfn 031 47 51 53 eller 0702 60 24 96
e-post maritajan@home.se

Björn Bergström
Stockholmsvägen 16
542 33 Mariestad
tfn 0501 142 60 eller 0706 00 44 98
e-post bjorn14260@gmail.com

Revisorsuppleanter

Kristina Glans
Västmannagatan 8
504 37 Borås
tfn 033 13 55 18 eller 0705 53 55 18
e-post kglans@outlook.com

Birgitta Tranberg
Henriksbergsgatan 42
541 35 Skövde
tfn 0730 30 62 6
e-post birgittatranberg@gmail.com

 

Ledamot i Förbundsstyrelsen för Västra Regionen

Peter Böös
Vindelgatan 30
504 65 Borås
tfn 0708 28 66 82
e-post mrboos@gmail.com

Förbundsrådsrepresentant

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A
451 61 Uddevalla
tfn 0522 380 41
e-post solweig.hultman@hotmail.com

Anders Berglund
Aspholmsgatan 7
553 23 Jönköping
tfn 036 13 80 72 eller 0705 70 08 78
e-post lenabritt.eriksson@telia.com

Ersättare

Annica Ehn
Sörmarksgatan 159
507 52 Borås
tfn 033 15 71 60 eller 0703 52 23 40
e-post akehn62@gmail.com

Britt-Marie Svensson
Storgatan 16
461 31 Trollhättan
tfn 0520 108 33 eller 0730 53 32 27
e-post mbm32@hotmail.com 

Valberedning sammankallande

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A
451 61 Uddevalla
tfn 0522 380 41 eller 0707 35 06 48
e-post solweig.hultman@hotmail.com