av Koloniträdgårdsföbundet

Post till Västra regionen sändes till

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A
451 61 Uddevalla
tfn 0707 35 06 48
e-post: solweig.hultman@hotmail.com

Ledamot i förbundsstyrelsen för Västra regionen

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A
451 61 Uddevalla
tfn 0707 35 06 48
e-post: solweig.hultman@hotmail.com

Koloniträdgårdsförbundets adress

Koloniträdgårdsförbundet
Ringvägen 9E
118 23 Stockholm
tfn 08 556 930 80
Måndag – Onsdag kl 9–12, 13–15
Torsdag – Fredag 9–12.
e-post till kansliet:  kansli@koloni.org
e-post till Koloniträdgården:  ulrika@koloni.org
förbundets webbplats:  kolonitradgardsforbundet.se