Kontakta oss

Post till Västra regionen

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A, 451 61 Uddevalla
tfn 0707 35 06 48
e-post solweig.hultman@hotmail.com

Webbplatsansvarig Västra regionen

Ulrika Hedman
e-post ulrikamisterod@gmail.com

Ledamot i förbundsstyrelsen för Västra regionen

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A, 451 61 Uddevalla
tfn 0707 35 06 48
e-post solweig.hultman@hotmail.com

Kontakta Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundet
Ringvägen 9E, 118 23 Stockholm

tfn 08 556 930 80
Telefontider måndag–onsdag kl 9–12, 13–15, torsdag–fredag 9–12

e-post till kansliet  kansli@koloni.org
e-post till Koloniträdgården  ulrika@koloni.org

Förbundets webbplats: kolonitradgardsforbundet.se