av Koloniträdgårdsföbundet

Post till Västra regionen sändes till

Peter Böös
Vindelgatan 30
504 65 Borås
tfn 0708 28 66 82
e-post: mrboos@gmail.com

Ledamot i förbundsstyrelsen för Västra regionen

Peter Böös
Vindelgatan 30
504 65 Borås
tfn 0708 28 66 82
e-post: mrboos@gmail.com

Koloniträdgårdsförbundets adress

Koloniträdgårdsförbundet
Ringvägen 9E
118 23 Stockholm
tfn 08 556 930 80
Måndag – Onsdag kl 9–12, 13–15
Torsdag – Fredag 9–12.
e-post till kansliet:  kansli@koloni.org
e-post till Koloniträdgården:  ulrika@koloni.org
förbundets webbplats:  kolonitradgardsforbundet.se