av Koloniträdgårdsföbundet

Post till Västra regionen sändes till

Peter Böös
Vindelgatan 30
504 65 Borås
tfn 0708 28 66 82
e-post: mrboos@gmail.com

 

Ledamot i förbundsstyrelsen för Västra regionen

Peter Böös
Vindelgatan 30
504 65 Borås
tfn 0708 28 66 82
e-post: mrboos@gmail.com

 

Koloniträdgårdsförbundets adress

Koloniträdgårdsförbundet
Brännkyrkagatan 91
118 23 Stockholm
tfn 08 556 930 80 måndag – fredag kl 9–12 samt tisdag och torsdag även 13–15.
e-post till kansliet:  kansli@koloni.org
e-post till Koloniträdgården:  ulrika@koloni.org
förbundets webbplats:  kolonitradgardsforbundet.se