Trandareds Fritidsträdgårdar

Borås, 36 medlemmar

Trandareds fritidsträdgårdar är en förening med ett tiotal stugor.

Kontaktperson

Paula S Granroth
Skillingsgatan 22
507 50 Borås
tfn 0725 89 12 97
e-post: paulasgranroth@gmail.com

Lummigt på Trandared.