av Koloniträdgårdsföbundet

Uddevalla, 35 medlemmar

mistlogo500

Misteröds koloniträdgårdsförening är en skön och grön oas vid Undavägen i Uddevalla. Området har 35 lotter, de flesta med mysiga kolonistugor med vacker blomning. Inom området finns också ett gemenskapshus för föreningens sammankomster.

Koloniträdgårdsföreningen Misteröds historia.
Vårt område ligger vid Undavägen, nordväst om Uddevalla. 1985 anlades det av Bostadsstiftelsen Uddevallahem med hjälp av kommunalt och statligt stöd. Intresserade måste vara skrivna i Uddevalla kommun.

Området är 1,6 ha, indelat i 35 lotter om ca. 200 kvm. Varje lott har el och sommarvattenledning framdraget till tomtgränsen. Ett gemenskapshus byggdes med storstuga, kök, toaletter och duschrum, detta hus utnyttjas till möten och andra aktiviteter. Alla vägar inom området var klara, gräsmattor anlagda och parkeringsplats vid infarten till området.

En aprilkväll 1986 var vi några intresserade som träffades för att teckna oss för lotter. Planbestämmelserna sade att en stuga om 15 kvm, redskapsbod och växthus fick vi sätta upp på varje lott. Vi var fyra personer som tecknade oss för lotter. Dessutom bildade vi en interimstyrelse som fick ansvaret för området. Vi hade stor hjälp av Leif Thorin från Koloniförbundet, med att göra arrendeavtal, stadgar och mycket annat. Det var ett stort arbetet för oss fyra.

Föreningen har deltagit i Fritidsmässor, pressvisningar, reklamblad och personliga kontakter allt för att området skall bli fulltecknat. Det har tagit några år men nu är 34 av 35 lotter bebyggda och uppodlade med fruktträd, blommor och i viss mån grönsaker.

Arrendet för varje lott är 1.800 kr per år, det täcker ersättningar till Uddevallahem, Koloni förbundet och servisavgifter t.ex. sophämtning, vattenförbrukning m.m. Varje kolonist har sin egen elmätare och betalar sin elförbrukning.

För att sköta detta område utlyses ett antal arbetsdagar, brukar vara 5-6 stycken per säsong. Då sköts dom gemensamma ytorna. Gemenskapshuset sköts av kolonisterna enligt ett rullande schema med en vecka var. Arbetsdagarna gör att kolonisterna lär känna varandra och kan utbyta erfarenheter.

Föreningen har ordnat resor till andra koloniområde för att träffas och byta erfarenheter. Det ordnas även aktiviteter på området vid midsommar, lucia och grillkvällar med boule under sommaren.

Det har varit några lotter som bytt ägare under årens lopp, men styrelsen hoppas på att en yngre generation kolonister upptäcker Misteröds koloniområde för det ger en fin fritidssysselsättning.

Soiweig Hultman
Sekreterare

misterod

Kontaktperson

Solweig Hultman
Aftonbrisvägen 7 A
451 61 Uddevalla
tfn 0707 35 06 48
e-post solweig.hultman@hotmail.com