av Koloniträdgårdsföbundet

Trollhättan, 91 medlemmarkarlsvik-3

Karlsviks koloniträdgårdsförening ligger ca fem km utanför Trollhättan, alldeles intill Överby köpcentrum och invid Göta älv. Området bildades 1986 och är Trollhättans enda koloniområde med hus. Det består av 91 lotter på 220-240 kvm. På varje lott finns ett hus, ofta med inbyggd veranda/ altan, förråd och hos många även ett växthus. Hus, veranda och förråd = allt under tak, får vara högst 30 kvm, växthusen högst 5 kvm. I husen finns el men inget vatten. Det hämtas vid ett ”servicehus”, där det också finns fem toaletter och två duschar.
Servicehuset städas av två stugor/ vecka, enligt ett rullande schema  för varje säsong.

karlsvik-2

På många ställen i området finns vattenposter med bevattningsvatten från älven. Vi har fått tillstånd att dra in ledning för detta vatten på tomterna. Det innebär att vi kan vattna obehindrat under torra och varma perioder. Vi har också ett föreningshus med ett litet kök och en inglasad altan. Under säsongen har vi ett stort partytält rest. Där kan vi ha medlemsmöten, fester osv även om vädret sviker.

För att sköta området ordnas ett antal arbetsdagar, oftast två per säsong. Då städas och rensas på de gemensamma ytorna. Om man har förhinder kan man få göra en arbetsuppgift i förväg eller så betalar man en skötselavgift. Några arrangemang, som brukar ordnas varje år, är midsommarfirande, loppis och ”Öppen trädgård”. Vi kan också ha bingo, tipspromenad och föreläsningar om olika odlingsämnen. Även resor till intressanta mål i närområdet har ordnats.

 

Kontaktperson

"Servicehuset" med toaletter, duschar och kranar för dricksvatten

”Servicehuset” med toaletter, duschar och kranar för dricksvatten

Ove Johansson
tfn 0703 06 95 80
e-post ovejohansson017@gmail.com

Växthusen får vara högst 5 kvm

Växthusen får vara högst 5 kvm

Förbundsflaggan i topp hela sommaren.