av Koloniträdgårdsföbundet

Jönköping, 55 medlemmar

Utanför Jönköpings centrum, ca 5 km norrut vid Vätterns västra strand, ligger Eklundshovs koloniträdgårdsförening. I området finns 55 stugor för sommarboende. Det började bebyggas 1928 på initiativ av drätselkammaren utifrån en medveten planering och studier av andra koloniträdgårdsområden i Sverige. Målsättningen var att kunna erbjuda arbetarfamiljer i Jönköping en sund miljö utanför staden för rekreation och med möjlighet till husbehovsodling som bidrag till försörjningen.

Sedan 1994 är stugområdet klassat som ett kulturhistoriskt värdefullt område av riksintresse.

Området är öppet året runt och man tar sig enkelt hit med cykel längs Vättern, eller med buss och bil. Välkommen till oss!

Våren på väg

Arbetsgruppernas planering efter arbetsdagen

Grillplatsen vid Vättern

Dasslängorna målas med linoljefärg

Försommar

Biodlaren Per

Eklundshovsinteriör

Stuga i vintersöm

Kontaktperson

Marina Fältskog
tfn 0730 32 16 75
e-post ordf@eklundshov.se

Besök vår webbplats – klicka här!