av Koloniträdgårdsföbundet
Så här kan en kolonistuga se ut!

Så här kan en kolonistuga se ut!

Västra regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun och Västra Götalandsregionen utom Göteborgs och Mölndals kommuner (med undantag av Åsens Sportstugeförening). 

Koloniträdgårdsförbundet är indelat i regioner. För närvarande finns det 16 regioner inom förbundet. Västra regionen omfattar 12 föreningar.

På förbundsrådets och förbundsstyrelsens uppdrag sköter regionen vissa för förbundet övergripande frågor av regional natur. Till dessa frågor hör att hålla kontakten med föreningarna i regionen och arbeta för att koloniföreningar som ännu inte är med ansluts till regionen och förbundet.

Regionen har egna stadgar och leds av regionstyrelsen. Vill du veta mer eller om du vill själv vill göra en insats i förbundet kan du se våra adresser och telefon under Kontakta oss.

Information om avgifter och vad man får för dem
Här kan du se vad de olika avgiftsklasserna innebär och framför allt vad du får för pengarna.
Vill du läsa eller skriva ut så klickar du här!

Nu är kongressen i Uppsala avslutad. Det var den sista kongressen i förbundet. Hädanefter kommer alla beslut att tas och val att göras i Förbundsrådet en gång om året och det blir bättre möjligheter för alla medlemmar att påverka förbundet och framtiden. 

Förbundsstyrelsens ledamöter kommer i fortsättningen att väljas med en mandatperiod av två år. Nästa årsmöte i Förbundsrådet blir den 14 april 2018.

Vi återkommer med flera nyheter om detta här på hemsidan och de nya förbundsstadgarna kan du ladda ner om  du klickar här. 

Om du vill ha några argument varför det är en fördel för kolonister att vara med i förbundet kan du ladda ner lite information om du klickar här.