av Koloniträdgårdsföbundet
Så här kan en kolonistuga se ut!

Så här kan en kolonistuga se ut!

Västra regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun och Västra Götalandsregionen utom Göteborgs och Mölndals kommuner (med undantag av Åsens Sportstugeförening). 

Koloniträdgårdsförbundet är indelat i regioner. För närvarande finns det 16 regioner inom förbundet. Västra regionen omfattar 12 föreningar.

På förbundsrådets och förbundsstyrelsens uppdrag sköter regionen vissa för förbundet övergripande frågor av regional natur. Till dessa frågor hör att hålla kontakten med föreningarna i regionen och arbeta för att koloniföreningar som ännu inte är med ansluts till regionen och förbundet.

Regionen har egna stadgar och leds av regionstyrelsen. Vill du veta mer eller om du vill själv vill göra en insats i förbundet kan du se våra adresser och telefon under Kontakta oss.

Information om avgifter och vad man får för dem
Här kan du se vad de olika avgiftsklasserna innebär och framför allt vad du får för pengarna.
Vill du läsa eller skriva ut så klickar du här!

Nu har det första Förbundsrådet som ersätter kongressen avslutats. Årsmötet hölls i Stockholm och det togs beslut att inte höja avgiften inför nästa år. Förhoppningsvis kommer detta bli möjligt även ytterligare något år. Den nya förbundsstyrelsen valdes och den består nu av endast nio ledamöter. Fem valdes på två år och fyra på ett år för att det skall bli växelvis avgång. I fortsättningen blir mandatperioden två år. Tyvärr hade det inte kommit några motioner, vilket vi hoppas att det gör till nästa Förbundsråd som hålls den 6 april 2019. Fundera på detta i era föreningar!

Vi återkommer med flera nyheter när det händer något här på hemsidan. Förbundsstadgarna kan du ladda ner om  du klickar här. 

Om du vill ha några argument varför det är en fördel för kolonister att vara med i förbundet kan du ladda ner lite information om du klickar här.