av Koloniträdgårdsföbundet
Så här kan en kolonistuga se ut!

Så här kan en kolonistuga se ut!

Västra regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun och Västra Götalandsregionen utom Göteborgs och Mölndals kommuner (med undantag av Åsens Sportstugeförening). 

Koloniträdgårdsförbundet är indelat i regioner. För närvarande finns det 16 regioner inom förbundet. Västra regionen omfattar 12 föreningar.

På kongressens, förbundsrådets och förbundsstyrelsens uppdrag sköter regionen vissa för förbundet övergripande frågor av regional natur. Till dessa frågor hör att hålla kontakten med föreningarna i regionen och arbeta för att koloniföreningar som ännu inte är med ansluts till regionen och förbundet.

Regionen har egna stadgar och leds av regionstyrelsen. Vill du veta mer eller om du vill själv vill göra en insats i förbundet kan du se våra adresser och telefon under Kontakta oss.

Information om avgifter och vad man får för dem
Här kan du se vad de olika avgiftsklasserna innebär och framför allt vad du får för pengarna.
Vill du läsa eller skriva ut så klickar du här!

Det finns en dokumentärfilm på SVT-Play som visar att det vi kolonister odlar och på det sätt vi odlar är ett föredöme för alla. Filmen är mycket bra, mycket hemsk och mycket lärorik. Se den om du har möjlighet. Den finns tillgänglig till och med 22 oktober.

Dokumentärfilmen heter ”Sista skörden” och visar på den rovdrift av vår jord som även odling kan vara. Något som vi kolonister alla är motståndare till.

”Sista skörden”

Nu är kongressen i Uppsala avslutad. Det var den sista kongressen i förbundet. Hädanefter kommer alla beslut att tas i Förbundsrådet en gång om året och det blir bättre möjligheter för alla medlemmar att påverka förbundet och framtiden.

Vi återkommer med flera nyheter om detta här på hemsidan och även med de nya stadgarna som du kommer att kunna ladda ner.