Bilden visar en bänk med blomsterarrangemang i krukor, ett par gröna stövlar och trädgårdshandskar.

Västra regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun och Västra Götalandsregionen utom Göteborgs och Mölndals kommuner (med undantag av Åsens Sportstugeförening).

Koloniträdgårdsförbundet är indelat i regioner. För närvarande finns det 16 regioner inom förbundet. Västra regionen omfattar 15 föreningar.

På förbundsrådets och förbundsstyrelsens uppdrag sköter regionen vissa för förbundet övergripande frågor av regional natur. Till dessa frågor hör att hålla kontakten med föreningarna i regionen och arbeta för att koloniföreningar som ännu inte är med ansluts till regionen och förbundet.

Regionen har egna stadgar och leds av regionstyrelsen. Vill du veta mer eller om du vill själv vill göra en insats i förbundet kan du se våra adresser och telefon under Kontakta oss.

Information om avgifter och vad man får för dem
Här kan du se vad de olika avgiftsklasserna innebär och framför allt vad du får för pengarna. Plus rabatter från olika företag!
Vill du läsa eller skriva ut så klickar du här!